Ενεργειακα Πιστοποιητικα

Ενεργειακά Πιστοποιητικά.

o   45 € μέχρι 90 τ.μ.

o   55 € από 90 μέχρι 150 τ.μ.

·         Επιπρόσθετα , αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση υποθέσεων Αυθαιρέτων. Τακτοποιήσεις-Νομιμοποιήσεις,  με αμοιβή Μηχανικού Μόνο 500  €.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σεβόμαστε την περιουσία του ιδιοκτήτη. Η δουλειά δεν γίνεται από την από την καρέκλα του γραφείου με πλαστά στοιχεία  και σχέδια (βαραίνουν τον ιδιοκτήτη μετέπειτα). Προσφέρεται επί τόπου στον χώρο σας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, από Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή-Ελεγκτή.

Για ενεργειακά Πιστοποιητικά επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Κεχαγίδη Αναστάσιο στο : 6949909233