Σχεδια ΔΕΗ

Ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες:

Πιστοποιητικά-Σχέδια ΔΕΗ.

o  50 € μέχρι 90 τ.μ.

o   60€ από 90 μέχρι 150 τ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σεβόμαστε την περιουσία του ιδιοκτήτη. Η δουλειά δεν γίνεται από την από την καρέκλα του γραφείου με πλαστά στοιχεία  και σχέδια (βαραίνουν τον ιδιοκτήτη μετέπειτα). Προσφέρεται επί τόπου στον χώρο σας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, από Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή-Ελεγκτή.

Επίσης, το πιστοποιητικό-σχέδιο που σας παρέχουμε εμείς δεν έχει ισχύ για 2-3 χρόνια όπως τα περισσότερα στην αγορά αλλά για 14 χρόνια.